Ülevaade ennetustööst
20.11.2019

Politsei ennetustegevuse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust erinevatest ohtudest ja nende ära hoidmise võimalustest. Ohu- ja süüteoennetust teostatakse koostöös erinevate sektoritega (avalik-, era- ja mittetulundussektor) kampaaniate, projektide, loengute ja ühekordsete ürituste kaudu.

Koolide tarbeks oleme ühte kohta kogunud noorsoopolitseinike kontaktid ja need leiab siit.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse valdkonna korraldamise ja arendamise eest on vastutav arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo. Ennetustöö korraldajate ülesandeks on luua koond kõikidest Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavatest ennetustegevustest, tagada ennetuse eelarve otstarbekas kasutamine ning viia läbi riiklikke projekte või tegevusi antud vallas. Politsei- ja Piirivalveametis on ennetustöö teenuse eest vastutav Nurmely Mitrahovitš (nurmely.mitrahovits@politsei.ee, telf: 6123225).

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus ennetustegevusi koordineerivad prefektuuri haldusalas:

Põhja prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa (kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee, telf: 6123116)
Lõuna prefektuur: Ly Brikkel (ly.brikkel@politsei.ee, telf: 7308765)
Lääne prefektuur: Sirli Seegar (sirli.seegar@politsei.ee, telf: 4446488)
Ida prefektuur: Kirsti Hindreus (kirsti.hindreus@politsei.ee, telf: 3372351)