Kampaania Oska kasutada hädasignaale
19.11.2019

Politsei- ja Piirivalveamet koostöös vabatahtlike merepäästjatega korraldab teabepäevi, et jagada teadmisi ja praktiliselt harjutada nende pürotehniliste vahendite kasutamist, mida kasutatakse hädasignaali saatmiseks.
 
Kellele ja mida teabepäevad pakuvad?
Teabepäevade eesmärk on meelde tuletada ja harjutada hädasignaalide ohutut kasutamist ning utiliseerida aegunud signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale. Pärast teooria meeldetuletamist praktiseeritakse juhendajate käe all erinevate vahendite kasutamist. Harjutamise eesmärgil on võimalik turvaliselt lasta hädasignaali, mis on valmistatud 2007. aastal või hiljem ja ei ole kahjustatud. Samas on võimalik soetada erinevaid uusi pürotehnilisi vahendeid.

Teabepäevale on oodatud kõik huvilised, kel vanust vähemalt 18 eluaastat, eelkõige kõik harrastusmeresõitjad ja kalurid.

Kas sul on aegunud signaalrakette ja muid pürotehnilisi vahendeid?
Kasutamise tähtaja ületanud ja kahjustatud signaalrakettide, käsitõrvikute ja suitsusignaalide kasutamine on suur oht inimese turvalisusele. Teabepäeva ajal võetakse tasuta vastu kasutuskõlbmatuid signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale. Päästeameti demineerimiskeskus hoolitseb nende kahjutuks tegemise eest.


Igasuguse pürotehnika puhul tasub aeg-ajalt meeldetuletuseks üle vaadata pakendil olev kehtivuse tähtaeg ja hoiduda nende vahendite, mille kasutamise tähtaeg ületatud, kasutamisest.

Millal tehakse erand pürotehnika kasutamisel?
Tavapäraselt on igasugused punast värvi raketid, lastuna veekogult või veekogu vahetust lähedusest, rahvusvaheline märguanne hädaolukorrast. Sel ajal, kui teabepäev toimub, tehakse selle toimumise ajal paari tunni jooksul erand ning piirivalvurite ja vabatahtlike poolt valitud ohutus kohas lastakse üheskoos rakette ning harjutatakse ka teiste pürotehniliste vahendite kasutamist.

Mida peaks punase signaalraketi kasutamisest teadma?
Tuletame meelde, et punane langevarjuga signaalrakett lendab 300 meetri kõrgusele, nähtavuskaugus on  kuni 40 kilomeetrit ja ta põleb  40 sekundit – seega päris kaugele pika aja jooksul nähtav ja annab teada, et keegi vajab abi. Sellise raketi kasutamine muuks otstarbeks kui hädasignaaliks on vastavalt piirirežiimi eeskirja punktile 51 keelatud territoriaal- ja sisemerega ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega külgnevates valdades keelatud.


Kõik, kes on punast raketti märganud, peavad sellest teatama Politsei- ja Piirivalveameti lähimasse merevalvekeskusesse (Tallinna telefonil 619 1224 või Kuressaare telefonil 454 9700) või hädaabinumbril 112, kes teadet vahendab. Vastu võetud info põhjal käivitab merevalvekeskus otsingu- ja päästeoperatsiooni. See tähendab seda, et piirkonda, kus punast raketti nähti, saadetakse PPA veesõiduk, vajadusel helikopter ja politseipatrull võimaliku maismaaotsingu tarbeks.

Otsinguoperatsioonide käigus on selgunud, et 90%-l juhtumitest on olnud tegemist pahatahtliku punase raketi laskmisega: kas mere ääres pidutsedes (sagedasti jaanipäeval), realiseerimisaja ületanud rakettide prooviks või niisama lõbuks laskmise või muu sarnase mõtlematu tegevusega.
 
Piirivalve merepäästeüksused reageerivad igale juhtumile, mis on edastatud seoses punase raketi laskmisega. Iga juhtum, mis lõppeb leidmata raketilaskjaga, on ametnikele kui valehäire. Kahjuks võib selle tõttu tekkida viivitus tegeliku hädasolijani jõudmisel, sest tähelepanu on koondatud valehäirele reageerimiseks. 2013. aastal tegeles piirivalve 43 juhtumiga, mil meile anti teada punase raketi kasutamisest, kuid enamus neist osutus valehäireteks ja keegi tegelikult abi ei vajanud.

Teabepäev toimub 5. aprillil algusega kell 12 Haapsalus.