Projekt "Kasvatades vägivallavaba põlvkonda"
19.11.2019

Kampaania rahastajad

 • Euroopa Liidu PROGRESS programm 80%
 • Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet 20%


Partnerid

 • Siseministeerium
 • Eesti Naisühenduste Ümarlaud
 • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus


Fookused

 • lähisuhte- ja seksuaalvägivald, naistevastane vägivald


Eesmärgid

 • Tõsta Eesti elanikkonna, eriti eesti- ja venekeelsete noorte vanuses 14-25 aastat, teadlikkust naistevastase (sh lähisuhte- ja seksuaalvägivalla) vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamise võimalustest, sest sageli teadmatuse tõttu ei osata teha õigeid valikuid;
 • Kutsuda inimesi üles märkama ja pöörduma abi saamiseks professionaalide poole (1492 tugitelefon, kuriteost politseile teatama).


Sõnumid:
Teavituskampaania klipid annavad ühiskonnale selge sõnumi, et igasugune naiste vastu suunatud vägivald on lubamatu. Novembris on kokku neli reklaamklippi, millest kaks on venekeelsed. Kahes räägivad noored noortele ning teises autoriteedid ja arvamusliidrid noortele.

 • Eesti ühiskond ei aksepteeri lähisuhte-, seksuaalvägivalda ja naistevastast vägivalda;
 • Lähisuhte-, seksuaalvägivalla ja naistevastase vägivalla ärahoidmiseks saavad kõik inimesed märkamisega panustada;
 • Keegi ei tohi kannatada mistahes vormis lähisuhte-, seksuaalvägivalla  ja naistevastase vägivalla all;
 • Kellegi kallal ei tohi lähisuhtevägivalda, seksuaalvägivalda ja naistevastast vägivalda kasutada;
 • Kedagi ei tohi seksuaalselt ära kasutada ja ilma selgesõnalise nõusolekuta seksuaalvahekorda astuda;
 • Vägivald on lubamatu – alati on võimalus valida vägivallavaba elu;
 • 1492 on üleriigiline tasuta lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, millelt saab ööpäevaringselt professionaalset abi.

 
Kampaania tegevused (november 2014)

 • Välimeediakampaania paigutuses on arvestatud sihtgrupi liikumistrajektooriga. Plakatid asuvad Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva bussipeatustes ning Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve, Jõhvi, Pärnu Haapsalu, Viljandi, Rapla, Narva, Rakvere, Maardu ja Valga liinibussides.
 • Telekampaania
 • Sotsiaalmeediakampaania
 • Kampaania kleebised noortele suunatud õppe ja vabaaja asutustes
 • Teleklipid Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalides
 • Veebikeskkond www.avasilmad.ee kaudu on võimalik saada praktilisi nõuandeid, kuidas end kaitsta vägivaldse suhte eest, kuhu pöörduda ning mida teha abi saamiseks ja pakkumiseks;
 • Postimehe ja Den Za Dnjomi vahel ilmub (25.11 ja 29.11) vaheleht, kus selgitatakse naistevastase vägivalla põhjuseid ja ilminguid ning  tutvustatakse erinevaid abisaamise võimalusi.

Kampaania teine osa toimub märtsis 2015.