Ennetussõnumid ja -märgistused
17.10.2021

Käesolevalt leheküljelt on leitavad ühtlustatud siseturvalisuse valdkonnas kasutatavad ennetussõnumid ja –märgistused, mis hõlmavad kolme siseturvalisusega seotud valdkonda. Liiklusohutuse ja veeohutuse ennetussõnumite ja -märgistuste peamiseks eesmärgiks on vähendada alkoholi liigtarbimisest tingitud riskikäitumist. Alaealistele alkoholi tarbimise keelu ja kättesaadavuse tõkestamise ennetussõnumi ja -märgistuse eesmärk on seada piire alaealiste alkoholi tarbimisele.

Tegemist on ennetussõnumite ja -märgistustega, mida kasutab avalik sektor ennetusalaste kampaaniate läbiviimisel, et tõsta inimeste teadlikkust alkoholi liigtarbimisest tingitud riskikäitumisest ning juhtida tähelepanu vanusepiirangust tulenevale tarbimiskeelule. Samuti kasutavad nimetatud sõnumeid ja märgistusi koostööpartnerid erasektoris, et toetada avaliku sektori ennetusalaseid tegevusi läbi oma kanalite (nt kasutatakse märgistusi erinevatel toodetel, müügikohtades, kampaaniates jne).

Veeohutuse märgistus – valdkondlik sõnum „kui jood, ära uju“.

Veeohutuse märgistuse ja sõnumi eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et alkoholi tarbimine ja ujuma minek ei sobi omavahel kokku.

„Kui jood, ära uju“


Veeohutuse märgistus on töötatud välja Päästeameti eestvedamisel. Täpsem informatsioon veeohutuse kohta on leitav Päästeameti veeohutuse portaalilt www.veeohutus.ee.

Liiklusohutuse märgistus – valdkondlik sõnum „kui jood, ära juhi“.

Liiklusohutuse märgistuse ja sõnumi eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et alkoholi mõju all on mootorsõiduki juhtimine keelatud.

 

„Kui jood, ära juhi“


Liiklusohutuse märgistus on töötatud välja Maanteeameti eestvedamisel koostöös Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Alaealistele alkoholi tarbimise keelu ja kättesaadavuse tõkestamise märgistus – valdkondlik sõnum „alla 18 keelatud“.

Alaealistele alkoholi tarbimise keelu ja kättesaadavuse tõkestamise märgistuse ja sõnumi eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et tulenevalt vanusepiirist on seadusega keelatud alla 18-aastasele alaealisele alkohoolse joogi tarbimine; omamine või valdamine (alkoholiseadus §-d 46, 47 lg 1).

„Alla 18 keelatud“


Alaealistele alkoholi tarbimise keelu ja kättesaadavuse tõkestamise märgistus on töötatud välja Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel.

Eelpool kirjeldatud märgistuste trükikõlblikud versioonid on kättesaadavad läbi Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna või vastavalt Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kaudu. Palume märgistuste kasutamisel lähtuda EuroCare (Euroopa Alkoholipoliitika Ühendus) välja töötatud soovitustest hoiatussõnumite kasutamisel, sh eristada ohutussõnumid reklaamikommunikatsioonist. Soovitused on leitavad EuroCare kodulehelt.