Politsei- ja Piirivalveameti kontaktid struktuuri järgi
20.11.2019

Politsei ja piirivalve seaduse § 4 lõike 5 kohaselt on Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei, riigipiiri valvamise ja teabeturbe korralduse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave, mistõttu neid andmeid ei avalikustata.

Tehnilistel põhjustel ei leia hetkel ametnike kontaktide juurest ametijuhendeid. Vajadusel saab ametijuhendeid küsida teabenõudega.

NB! Struktuuriüksuse kuvamiseks tuleb klikkida asutuse nime ees olevale plussmärgile.

Struktuuriüksused