Mere- ja lennupääste
20.11.2019

Merevalvekeskus (JRCC Tallinn)
619 1224, jrcc@politsei.ee


Tallinnas paikneva merevalvekeskuse ülesandenneteks Eesti merealadel ning piiriveekogudel on:

  • Merealade tehniline valve (jälgimine mereseiresüsteemiga)
  • Mere- ja lennupäästesündmuste juhtimine
  • Reostustõrje korraldamine


Mere- ja lennupääste hädateadete vastuvõtmiseks on tagatud 24/7 raadiovaht rahvusvahelistel hädaabikanalitel. Otsingu- ja päästetööde tegemiseks Eesti vastutusalal kasutab merevalvekeskus PPA ressursse (laevastik, Lennusalk, prefektuuride üksused) aga ka vabatahtlike merepäästjate, erasektori (kommertsalused jms.) ja teiste riigiasutuste (Veeteede amet, Merevägi jt.) ressursse. Merevalvekeskus teeb tihedat koostööd naaberriikide merevalvekeskustega (Soome, Läti, Rootsi jne.), mis lisaks informatsiooni vahetamisele võib sisaldada ka abi palumist või abi andmise otsustamist suuremate päästesündmuste korral.

Merel hätta sattudes teavita sellest esimesel võimalusel merevalvekeskust!

HÄIREKESKUS
112

RAADIOSAGEDUSED:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
            2182 kHz

Raadiokutsungid
Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.