Teenistuja : Veiko Järva
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Veiko Järva
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond
Ametikoht: politseijaoskonna juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 7468501
E-post: veiko.jarva@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Veiko Järva