Teenistuja : Tiiu Iila
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tiiu Iila
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
patrullitalitus,
arestimajagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
E-post: tiiu.iila@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Tiiu Iila