Teenistuja : Kerli Veri
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kerli Veri
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: (746)8581
E-post: kerli.veri@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Kerli Veri