Teenistuja : Andrus Graf
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andrus Graf
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
integreeritud piirihalduse büroo
Ametikoht: juhtivpiiriametnik
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6149163
E-post: andrus.graf@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Andrus Graf