Teenistuja : Regina Kaasik-Aaslav
15.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Regina Kaasik-Aaslav
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
andmesisestuse ja -kvaliteedi grupp
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 6124179
E-post: regina.kaasik-aaslav@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Regina Kaasik-Aaslav