Teenistuja : Kadi Ulmas
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kadi Ulmas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
dokumentide ja kodakondsuse menetlusgrupp
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123095
E-post: kadi.ulmas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Kadi Ulmas