Teenistuja : Ljudmila Abakova
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ljudmila Abakova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Ida majandustalitus
Ametikoht: kokk-perenaine
E-post: ljudmila.abakova@politsei.ee
Ametikoha aadress: 41001 Alutaguse vald
Nimi: Ljudmila Abakova