Teenistuja : Assor Saar
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Assor Saar
Struktuuriüksus: konvoeerimisgrupp II
Ametikoht: arestimaja politseinik
Teenistusaste: inspektor
E-post: assor.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Lubja tn 4, 10115 Tallinn
Nimi: Assor Saar