Teenistuja : Mairi Zernand-Kirs
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Mairi Zernand-Kirs
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6123053
E-post: mairi.zernand-kirs@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Mairi Zernand-Kirs