Teenistuja : Indrek Laanisto
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Indrek Laanisto
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
üldväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: väärteomenetleja
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 7308775
E-post: indrek.laanisto@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Indrek Laanisto