Teenistuja : Keio Saare
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Keio Saare
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
Jõhvi arestimaja,
arestimajagrupp
Ametikoht: spetsialist
E-post: keio.saare@politsei.ee
Ametikoha aadress: Ülesõidu tn 1, 41536 Jõhvi vald
Nimi: Keio Saare