Teenistuja : Martin Karu
12.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Martin Karu
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
siseauditibüroo
Ametikoht: büroo juhataja
Telefon: 6123290
E-post: martin.karu@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Martin Karu