Teenistuja : Anna Bergman
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anna Bergman
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
infoteenistus
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 6124019
E-post: anna.bergman@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Anna Bergman