Teenistuja : Indrek Oja
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Indrek Oja
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123016
E-post: indrek.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Indrek Oja