Teenistuja : Karina Haldma
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karina Haldma
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Rakvere politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp I
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 3222663
E-post: karina.haldma@politsei.ee
Ametikoha aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5A, 44314 Rakvere linn
Nimi: Karina Haldma