Teenistuja : Maarja Nevvonen
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maarja Nevvonen
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
menetlusgrupp II
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 4446642
E-post: maarja.nevvonen@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Maarja Nevvonen