Teenistuja : Karin Aare
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karin Aare
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 4338932
E-post: karin.aare@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Karin Aare