Teenistuja : Hillevi Saar
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Hillevi Saar
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
dokumenditrükikeskus
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6453759
E-post: hillevi.saar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Virmalise tn 3, 10129 Tallinn
Nimi: Hillevi Saar