Teenistuja : Marika Oblikas
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marika Oblikas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6123355
E-post: marika.oblikas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Marika Oblikas