Teenistuja : Rene Hartõkainen
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rene Hartõkainen
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
valmisoleku ja reageerimise büroo,
mereturvalisuse grupp
Ametikoht: juhtivpiiriametnik
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6149156
E-post: rene.hartokainen@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Rene Hartõkainen