Teenistuja : Tamar Tamm
08.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tamar Tamm
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
piirivalvebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 7308808
E-post: tamar.tamm@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Tamar Tamm