Teenistuja : Maret Henning
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maret Henning
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7868265
E-post: maret.henning@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Maret Henning