Teenistuja : Andres Maamees
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andres Maamees
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
orkester
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6191234
E-post: andres.maamees@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Andres Maamees