Teenistuja : Katrin Link
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Katrin Link
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124010
E-post: katrin.link@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Katrin Link