Teenistuja : Kaido Kõplas
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaido Kõplas
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur
Ametikoht: prefekt
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 4446401
E-post: kaido.koplas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Kaido Kõplas