Teenistuja : Inga Ploom
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Inga Ploom
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 7868234
E-post: inga.ploom@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Inga Ploom