Teenistuja : Anu Kaasik
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anu Kaasik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo,
personaliarvestuse ja -analüüsi talitus
Ametikoht: töökeskkonna juhtivspetsialist
Telefon: 6123441
E-post: anu.kaasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Anu Kaasik