Teenistuja : Veronica Filatova
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Veronica Filatova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
rahvusvahelise koostöö büroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6125535
E-post: veronica.filatova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Veronica Filatova