Teenistuja : Marge Jaansoo
15.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marge Jaansoo
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: vanemanalüütik
Telefon: 6123177
E-post: marge.jaansoo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Marge Jaansoo