Teenistuja : Signe Oder
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Signe Oder
Ametikoht: talituse juhataja
Telefon: 7308825
E-post: signe.oder@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Signe Oder