Teenistuja : Inge Kollom
12.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Inge Kollom
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
siseauditibüroo
Ametikoht: siseaudiitor
Telefon: 6123292
E-post: inge.kollom@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Inge Kollom