Teenistuja : Airi Ojamets
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Airi Ojamets
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lõuna majandustalitus
Ametikoht: kokk-perenaine
E-post: airi.ojamets@politsei.ee
Ametikoha aadress: 65003 Setomaa vald
Nimi: Airi Ojamets