Teenistuja : Andres Vahtra
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andres Vahtra
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
majahaldusgrupp
Ametikoht: komandant
Telefon: 6124311
E-post: andres.vahtra@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Andres Vahtra