Teenistuja : Natalija Fedotova
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Natalija Fedotova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
majutus- ja toitlustusgrupp
Ametikoht: komandant
Telefon: 6123077
E-post: natalija.fedotova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Natalija Fedotova