Teenistuja : Ulvi Jukk
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ulvi Jukk
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 7308895
E-post: ulvi.jukk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ulvi Jukk