Teenistuja : Anne Truu
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anne Truu
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 7998357
E-post: anne.truu@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Anne Truu