Teenistuja : Varbo Maandi
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Varbo Maandi
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 7868214
E-post: varbo.maandi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Varbo Maandi