Teenistuja : Viivi Hallik
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Viivi Hallik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
infoteenistus
Ametikoht: vanemspetsialist
E-post: viivi.hallik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Viivi Hallik