Teenistuja : Clen Bokmann
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Clen Bokmann
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
valmisoleku ja reageerimise büroo,
alarmsõidu grupp
Ametikoht: alarmsõiduinstruktor
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 6123983
E-post: clen.bokmann@politsei.ee
Ametikoha aadress: Helme tn 3, 10614 Tallinn
Nimi: Clen Bokmann