Teenistuja : Valter-Kristjan Oberg
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Valter-Kristjan Oberg
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
personalibüroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6123155
E-post: valter-kristjan.oberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Valter-Kristjan Oberg