Teenistuja : Sigrit Hang
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sigrit Hang
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Rakvere politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Rakvere piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 3222637
E-post: sigrit.hang@politsei.ee
Ametikoha aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5A, 44314 Rakvere linn
Nimi: Sigrit Hang