Teenistuja : Irma Oja
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Irma Oja
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
dokumentide ja kodakondsuse menetlusgrupp
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123472
E-post: irma.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Irma Oja