Teenistuja : Airi Oja
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Airi Oja
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 3849941
E-post: airi.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Airi Oja