Teenistuja : Virge Sulp
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Virge Sulp
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: kriminaalametnik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 7768480
E-post: virge.sulp@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Virge Sulp